• NY TALENTAKO

   

                                                                                 

  NY TALENTAKO

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  Fredy JAOFERA

   

  Poète

  Ancien Premier Secrétaire 

  de l'Union des Poètes et Ecrivains Malagasy (HAVATSA)

  Co-Fondateur et Premier Vice-Président

  de l'Union des Poètes et Ecrivains Malagasy section France

  Membre de l'Association des Poètes des Afriques et d'Ailleurs

  Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture

  par la République de Madagascar

   

   

   

   

   

  NY TALENTAKO

   

   

   

  ANDRIAMANITRA

   

   

   

  Andriamanitra irery

  no mahita ny ato am-poko

  ka mbola nahay nijery

  fony tojo izay toloko.

   

   

  Andriamanitra ihany

  no mahita ny ato an-tsaiko

  ka atokisako avy hatrany

  rehefa reraka ny aiko.

   

   

  Andriamanitra Tsitoha

  no mibaiko itony fiainako

  ka n'inona n'inona manjo

  mbola Izy no itarainako.

   

   

  Andriamanitra tsy foy

  no mitarika ny lalako

  ka na tsisy izay fivoy,

  mbola Izy no tsy halako.

   

   

   

  Fredy JAOFERA

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

  AOKA IZAY

   

   

   

  Aoka izay, ry tiako,

  ny manao izay mankarary ;

  aoka izay fa fijaliako

  'ty mba andro tsy manjary.

   

   

   

  Aoka izay, malala,

  ny mandrotsaka tomany ;

  aoka izay fa tsy mba hiala

  'lay anao irery ihany.

   

   

   

  Aoka izay, ry mamiko,

  ny manao izay mampahory ;

  aoka izay fa mbola halamiko

  'reo mitondra sorisory.

   

   

   

  Fredy JAOFERA

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

  NY FOTOANA

   

   

   

  Ny fotoana

  no nanafoana

  ny tsiarom-pitia

  fa tsy mba ninia.

   

   

  Ny fotoana

  no nahamoana

  'reo androntsika

  raha tsy mikiaka.

   

   

  Ny fotoana

  no nanoloana

  nanova ny lasa

  ho to izay kinasa.

   

   

  Ny fotoana

  tsy hay ahoana

  no nampanadino

  anao ka halalino.

   

   

   

  Fredy JAOFERA

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  RAKI-MALALA

   

   

   

  Tsy afa-miala,

  mamelovelo

  matoa atoraka

  'zay nihafiana ;

  raki-malala

  ny alahelo

  matoa aboraka

  amin'ny tiana.

   

   

   

  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  VODY SOBIKA

   

   

   

  Ny vody sobika

  manan-tandrify,

  na hitantsika

  fa ratsy nify.

   

   

  Ny vody sobika,

  tsy diso anjara,

  na ratsy bika

  sy maramara.

   

   

  Ny vody sobika,

  tsy very lalao,

  na mety adika

  fa osa be izao.

   

   

  Ny vody sobika

  ka misy mpitia,

  na entin-driaka

  sy very tabiha.

   

   

   

  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  NY HATSARAM-PANAHY

   

   

   

  Soa ambony dia ambony
  tsy mba fanao mosalahy ;
  soa tsy mahalala lonjony
  ny, hoe,hatsaram-panahy.
  Harena tsy mety voasolo
  fa laza sy mba rehareha ;
  harena tsy ho bobongolo,
  na aiza ny toerana aleha.
  Tigetra mivoy hafaliana,
  tsara ombieny hisalorana ;
  tigetra manome fitahiana
  sy lalana tokony hizorana.
  Ezaho ny hatsaram-panahy
  fa toetra tsara ho tadidy ;
  ezaho re ka aza manahy
  fa tanjona iray sarobidy.

   

   

   

  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

  TANTARA

   

   

   

   

  Tantara ny vita,
  ry olo-nandalo,
  matoa aho nita
  fa dia natakalo.
  Tantara ny lasa
  ka hafa ny anio 
  fa be ny kinasa
  tsy misy tadio.
  Tantara ny toky
  ka fiainam-bao
  no eto mamoky
  ny zavatra atao.
  Tantara ny fery
  niarahana lava
  ka any sy very
  nisolo Mazava.

  Fredy JAOFERA

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

  NY LITERATIORA

   

   

   

   

  Ny literatiora
  dia zava-kanto
  arovana mora
  mbola hilanto.

   

   


  Ny literatiora
  dia tari-dalana,
  tsy mpanakora
  sy mpamalana.

   

   

   

  Ny literatiora
  dia zava-tsoa
  ilaina isan'ora
  hanova tokoa.

   

   


  Ny literatiora
  dia fialamboly
  vao goragora,
  io mahangoly.

   

   


  Ny literatiora
  dia aina, rafeto,
  mahafotsy rora
  sy velona eto.

   


  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

  AMPITSO VAOVAO

   

   

   

  Ampitso vaovao
  tsara noho ny omaly
  no tiako ho anao
  sy tsy mba misy jaly.
  Ampitso vaovao
  mahaliana lalandava
  tsy ho tahaka izao
  fa afaka hampisava.
  Ampitso vaovao
  sarobidy noho ny anio
  tsy hilana raorao
  fa ny rindra madiodio.
  Ampitso vaovao
  mahafinaritra tokoa
  ka na inona atao
  dia hitobaka ny soa.

  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

  NOHO NY FITIAVANA

   

   

   

  Raha nisalasala aho
  dia noho ny fitiavana
  fa tsy ny izao sy izao
  na noho ny finiavana.
  Raha nangingina aho
  dia noho ny fitiavana
  fa nisento ka anjakao
  ny foko tia mihavana.
  Raha nihenahena aho
  dia noho ny fitiavana
  fa voasedra ka fafao
  ny fery tomandavana.
  Raha nihafahafa aho
  dia noho ny fitiavana
  fa tsy adala  ka avelao
  ny ora ho fahasoavana.
  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  SAFONONOKA

   

   

   

  Safononoka ny andro
  misy anao miray fitia
  sy indro fa mitandro
  hampety koa ny dia.
  Safononoka ny ainga
  misy anao mamalifaly,
  tsapa eto fa tsy lainga
  sy feno ako te hamaly.
  Safononoka ny hanta
  misy anao mihirahira,
  tsy mba mantamanta
  na angano arira arira.
  Safononoka ny mamy
  misy anao mamolavola
  indrindra rehefa samy
  mahazo angolangola.
  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  VAO MAINKA

   

   

  Vao mainka mirehitra
  'rony afom-pitiavana
  tsy nisy mba nihevitra
  fa mbola hihagoavana.  Vao mainka nitombo
  'reny toky niarahana
  navelako ho dombo,
  na nivavavavahana.


  Vao mainka nipoitra
  'reny hiran'ny manina
  nambara ho tsotsotra
  fa maro nahafanina.  Vao mainka miverina
  'reny sangy tsy lany
  raha nantitranterina
  ny hieritreritra any.

  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  NY FAHALEOVANTENA

   

   

  Ny fahaleovantena dia vonim-pahafahana
  hampiranga amin'izay ny mari-pivoarana
  tsy ilaina hamoha fofom-panjanahana
  nanageja antsika tsy nisy fitsaharana.
  Ny fahaleovantena dia lalan-tsarobidy
  hisondrotan'ny valalatsimandadiharona
  fa tsy tarigetra na ambarako ho safidy
  hanadinoana ny hafa fa eo re hanarona.
  Ny fahaleovantena dia asa mavesatra
  hahasoa ombieny an'ity tanindrazana
  tadiavina hatrany mandra-pandrezatra
  na mandra-pahavoky ny olona tazana.
  Ny fahaleovantena dia fiaina misosa
  tsy hanavakavahana an'iza fa tiako
  mbola haharavo hatamin'ireo osa,
  na aiza na aiza no zavatra iadiako.

  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  NY POETA,HONO !...

   

   

  Ny poeta, hono,
  olona efa adala
  ka tsy mahajono
  'reny soa mijoala.


  Ny poeta, hono,
  mpanonofy lava
  ka tsy mahatono
  ny tsara fa miava.


  Ny poeta, hono,
  mpirediredy foana
  ka tsy mahavono
  ny ainga mitaona.


  Ny poeta, hono,
  olona mahantra
  ka tsy be ronono
  sy tsy mba fiantra....


  Kanefa,


  Be ny tsy poeta
  zara raha mahita
  'zay mahatafita
  fa mangetaheta !


  Be ny tsy poeta
  zara raha mahazo
  'zay anjaram-bazo
  fa toa mitetateta !


  Be ny tsy poeta
  toa tsy mahatody
  'zay ilainy hisody,
  na dia feno feta !


  Be ny tsy poeta,
  tsy mahalasa firy,
  na tsy makadiry
  'tony retareta !
  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  NY ELA NIARETAKO

   

   

  Ny ela niaretako hatramin'izay
  dia ny hananako hoavy tsy hisy tomany
  ka hiravoravoan'ito fo te hahay
  hibitaka ombieny haneho ny hatsarany.
  Ny ela niaretako hatramin'izay
  dia ny hananako taona tsy hisy tomika,
  hisosasosan'ny vazo avo indray
  hahasambatra foana sy hahasariaka.
  Ny ela niaretako hatramin'izay
  dia ny hananako andro tsy hisy tafiotra
  hamotika lava ny sisa tsy may,
  na aiza na aiza ary tsy hampiriodriotra.
  Ny ela niaretako hatramin'izay
  dia ny hananako angola tsy hisy tangena,
  be rotsirotsy ary avy hampiray
  'reo tiako rehetra mba tsy hampivembena.
  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  ONDRY BOTRY

   

   

  Natositosika ny ondry botry
  ka aza tezitra raha be akotry
  'zay varinao manomboka eto
  f'izany no fiainana ka raketo.
  Mahaiza mionona f'izay natao
  hamotika ho azy ny fiainanao
  hikororoso tsy hita ambara
  rehefa izay no, hoe, anjara.  Mahaiza mamindra fa ny vita
  avy handrava sy tsy hahatafita
  ary haneso sy hampivoraka
  rehefa ny ratsy no natoraka.  Mahaiza migoka fa ny lasa
  dia any ihany sy mbola miasa :
  mitondra alahelo toa hafahafa,
  tsy nahatongavako hifampitafa.
  Fredy JAOFERA

   

   

   

    HAVATSA-UPEM

   

   

   

  IZAO NO ORA

   

   

  Izao no ora sitrako
  hampiova ny lasa,
  na dia tsy ritrako
  ny ratra nikasa...
  Izao no ora mamiko
  hampihira ny taona,
  na dia tsy voalamiko
  ho tsiky eto foana.

  Izao no ora tiako
  hampiala ny mafy
  fa saika fahoriako
  tsy mba nampitafy.
  Izao no ora tsara
  hisaorako ny Avo
  fa tsy diso anjara
  nahazo fo miravo.

  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

   

  ANGAMBA NISY IHANY

   

   

   

  Niala nenina aho nanaja foana ombieny :
  nitady izay nirina sy ny mamy lavareny,
  nikendry sy nikatsaka izay mety nahasoa
  anefa dia nompaina no nesoina tao am-po.  Angamba nisy ihany ny tsara izay nomena
  ka nahoana loatra re no niova sy nivena :
  tonga olon-kafa sy tsaroako toa vahiny,
  nanodina ny saiko lasalasa ankehitriny ?  Angamba nisy ihany ny niraisantsika roa
  ka nahoana re no toa namadika ahy tokoa :
  nanimba sy nandrava ireo vitako orimbato
  ho antsika irery etoana sy mamiko in-jato ?  Angamba nisy ihany ireo daty sy fotoana
  nipetraka ho tantara sy hita mba nitaona
  ka nahoana àry anio mampilafila lava,
  nahatezitra ny foko hibedy lalandava ?

  Fredy JAOFERA

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

   

  NY FIAVONAVONANA

   

   

   

  Tsarovy fa ny fiavonavonana,
  tsy toetra mitondra mankaiza,
  na rehefa eny am-bovonana
  no misy anareo, ry sakaiza !
  Ny tany ka fihodinkodinana
  ka mahaiza mitandrina etoana,
  na mihira sy be fanambinana
  fa tsy hay izay ho fanesoana.
  Malama avokoa sady maina
  'zay diavina foana matetika
  ka mahaiza ho tsara fiaina
  sao dia ho ratsy fitetika !
  Tsarovy fa ny fiavonavonana
  tsy mitondra izay fihavanana 
  ka esory na tsara hotakonana
  fa tsy hahitam-piadanana.
  Fredy JAOFERA

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  AO ANATY

   

   

  Ao anaty feo miranga,
  andrenesam-pifaliana,
  misy antso tena manga
  antenaina tsy zoviana.
  Ao anaty 'tony maso,
  misy jery lalandava
  tsy mitady ranomaso,
  mahamirana ny tava.
  Ao anaty fo mitia,
  misy toky makadiry
  tsy mamely, sanatria,
  vao indro fa mitsiry.
  Ao anaty 'tony saina ,
  misy tsiaro tsy tafala,
  misy nofy noderaina
  any ihany sy mijoala.
  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

  MASINA

   

   

  Masina ianao, ry teniko,
  ka n'aiza n'aiza, arovako
  toy ny anakandriamaso !...
  Tsoriko aza na tsy afeniko
  fa mbola anjara lovako
  tsy ilana hasohaso.  Masina ianao, ry teniko,
  ka tena hajaiko fatratra
  mbola haharitra ela be ;
  tiako toy ny reniko
  fa teny tonga lafatra
  ao am-poko, na tsy re.  Masina ianao, ry teniko,
  ka tsy atakaloko mihitsy,
  na rahoviana na rahoviana ;
  eny, lafo ka tsy ho neniko
  ny hanondrotra, na vitsy
  'reo tokim-pitahiana.  Fredy JAOFERA

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

   

  REHEFA NY FIANARANA...

   

   

  Rehefa ny fianarana
  no tsy mba isasarana,
  atao ambanin-javatra
  sy ankahalaina fatratra
  dia aza asiana nenina
  rehefa mipenipenina.  Rehefa ny fianarana
  no tsy mba nanitarana
  ny soa tsy maintsy ilaina
  ho entintsika miaina
  dia aza taitra intsony
  ra' toa tsy lasa ambony.  Rehefa ny fianarana
  no tsy mbola iangarana
  fa atao an-jorom-bala
  vao misy ilay malala
  dia aoka tsy hitomany
  ra'rendrika avy hatrany.  Rehefa ny fianarana
  no tsy mba nanazarana
  ny saina anananao
  fa "revy" sy lalao...
  Tsy misy fahagagana
  ny ditra re, mazàna.  Rehefa ny fianarana
  no tsy mba namaharana
  fa nasolo...Nanekena
  ny vola aman-karena
  dia 'zay ny anao no vita,
  na miseho " mahitahita " !
  Fredy JAOFERA

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  HAVATSA-UPEM

   

   

  NY TALENTAKO

   

  HAVATSA-UPEM

   

  HAVATSA-UPEM